Menu
Úvod

História

Spoločenstvá

Sviatosti a svätiny

Udalosti dňa

Fotogaléria

Videogaléria

Projekty

Kontakt

Linky

Mapa stránky
Farské oznamy
19.09.2021
12.09.2021
05.09.2021
29.08.2021
22.08.2021
Posledné pridané súbory na stiahnutie
Spravodaj 39_2021 154
Spravodaj 38_2021 1019
Spravodaj 37_2021 605
Spravodaj 36_2021 640
Spravodaj 35_2021 492
Úradné hodiny

Úradné hodiny farského úradu:
Každý pracovný deň po večernej sv.omši. A každý Po - Pia od 9.00 do 10.00.

Program bohoslužieb
 • Pondelok: 6.30 , 18.00
 • Utorok: 6.30, 17.00 - večeradlo, 18.00
 • Streda: 6.30, 18.00
 • Štvrtok: 6.30, 17.30
 • Piatok: 6.30, 18.00
 • Sobota: 6.30, 18.00
 • Nedeľa: 7.30, 9.00, 10.30, 18.00
 • Nemocnica: Nedeľa o 10.30
 • CSŠ sv. Cyrila a Metoda: Pondelok a streda 7.45
 • Adorácie
 • Každý piatok: Každý piatok celodenná poklona Sviatosti Oltárnej od 7.00 do 17.45 hod. O 17.45 hod. je pobožnosť a Eucharistické požehnanie.
 • Pravidelne: 28.4. a 2.11. - celodenná poklona vo farskom kostole. Začína sa po rannej sv. omši a končí pred večernou sv. omšou o 17.30 hod.
 • Ružencové bratstvo
  CSŠ sv. Cyrila a Metoda

  CMŠ sv. Márie Goretti

  ZKSM

  Ružencové bratstvo

  CCVČ

  Modlitby matiek

  Modlitby mužov

  Duchovná rod. sestier Božs. Vykupiteľa

  eRko

  Hnutie Focolare 

  Všetko sa začalo pri reholi dominikánov, ktorú založil sv. Dominik v roku 1216 v južnom Francúzsku v Toulose, kde boli bludári. Rád sa rýchlo rozšíril aj do iných krajín. Na pamiatku víťazstva kresťanského vojska nad Turkami pri Lepante 7.10.1571 bol pápežom Piom V. ustanovený sviatok Ružencovej Panny Márie - 7. októbra. Dominikáni rozširovali modlitbu sv. ruženca a zakladali ružencové bratstvá /RB/. Členovia RB boli obdarení mnohými duchovnými výsadami a odpustkami.

  V Snine sa zaslúžil o založenie RB sninský farár vdp. Jozef Hrabovský. 8. mája 1951 predložil biskupovi žiadosť a požiadal o prijatie 50-ich členov do RB, ktorí sa rozhodli zvlášť si ctiť Matku milosrdenstva. 8. decembra toho istého roku sa už okolo 200 členov rozhodlo sľubom zasvätiť Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie. Prijali sviatosť Oltárnu a položili prvé základy skutočnej spoločnosti. Táto zakladacia listina sa nám uchovala.

  Ján Pavol II. Vydal apoštolský list adresovaný všetkým veriacim, ktorým vyhlásil od októbra 2002 do októbra 2003 za Rok ruženca. Pri tejto príležitosti uznal za vhodné rozšíriť modlitbu sv. ruženca o ďalších 5 tajomstiev Ruženca svetla. V týchto tajomstvách sú zahrnuté tajomstvá Kristovho verejného účinkovania od jeho krstu až po utrpenie. Meditácia sv. ruženca je opravdivé prežívanie radosti, svetla, utrpenia a slávy. Modlitba sv. ruženca nám umožňuje vkladať všetky svoje úmysly a prosby, ktoré chceme Bohu predniesť skrze Máriu. Pre kresťana nie je niekedy jednoduché začleniť sa do modlitby sv. ruženca, najmä u mladých ľudí.
  Ján Pavol II. hovorí o sv. ruženci, že pri tejto modlitbe ide o nadviazanie dôverného rozhovoru s Máriou - jej sa zdôveriť so svojou bolesťou a trápením, otvoriť jej srdce s presvedčením, že práve Ona nám vyprosí od svojho Syna všetky milosti potrebné k našej spáse.

  RB tvorí spoločnosť duchovne zjednotených veriacich s úmyslom prosiť a uctievať Pannu Máriu, Kráľovnú posvätného ruženca. Každý člen sa slobodne rozhodne zobrať na seba práva a povinnosti RB a zaväzuje sa každodennou modlitbou sv. ruženca a rozjímaním nad jeho tajomstvami.
  Každý mesiac je promótorom pre ruženec slúžená sv. omša za všetkých živých i zosnulých členov RB. V našej farnosti sú slúžené tri sv. omše za členov sv. ruženca, BSJ a ich rodiny. Po jej rozdelení sme pristúpili k novej registrácii členiek s počtom 40 ruží. Všetky členky dostali nové preukazy. Každá horliteľka sa stará, aby ruže boli kompletné – 20-členné.
  V roku 2005 bola kompletná výmena nových členských preukazov. Okrem základných údajov obsahujú stručný text s výsadami a povinnosťami člena ruženca a krátkou modlitbou k Panne Márii. Mesačná výmena tajomstiev je v našej farnosti zaužívaná individuálne medzi sebou na ulici. Nie je to však správne. Preto chceme pristúpiť k stretávaniu mesačne, a to 1. nedeľu v mesiaci. Spoločné stretávanie členov je jedna z podmienok RB. Tak tvoria duchovné spoločenstvo tým, že sa navzájom prepojení modlia desiatok ruženca, ale aj spoločenstvo fyzické, že sa stretnú a vymenia si tajomstvá. Stretnutím s ostatnými členmi vyjadrujeme postoj úcty a záujmu voči nim. Horliteľka RB alebo ruže sa zaujíma o svojich členov, citlivo má rozoznať, ktoré členky sa stretnúť nemôžu.

  Raz mesačne sa konajú fatimské soboty s kňazom. Raz týždenne sa stretávame na večeradle. Na týchto stretnutiach prosíme o dary Ducha Svätého, pretože Duch Svätý zostúpil na apoštolov práve vo večeradle, kde zotrvávali na modlitbách spolu s Ježišovou Matkou. Prosíme, aby na nás zostúpil, pretvoril nás a naplnil nás ohňom Lásky.
  V našich modlitebných skupinách sa tiež zasväcujeme Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie a sľubujeme jej, že chceme byť spojení so Svätým Otcom, biskupmi, kňazmi a celou hierarchiou s ním spojenou.
  Cez naše modlitby môže P. Mária vykonať svoju materskú úlohu a privádzať naše deti, mládež, rodiny a celé spoločenstvá ku Kristovi. Od nás si vyžaduje len dôveru v Ňu, že jej Nepoškvrnené Srdce nakoniec zvíťazí nad všetkým zlom vo svete.

  Ochrana osobných údajov
  GDPR - Ochrana osobných údajov
  Najnovší album

  Veľký piatok

  Meniny
  Kalendár Udalosti
  September 2021
  S M T W T F S
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30    
  Partneri
  farnost bozieho milosrdenstva
  csssnina.sk
  Stránky mesta Snina
  sninaonline.sk
  knazi.sk
  cirkevne centrum volneho casu v snine
  Prístupy