Menu
Úvod

História

Spoločenstvá

Sviatosti a svätiny

Udalosti dňa

Fotogaléria

Videogaléria

Projekty

Kontakt

Linky

Mapa stránky
Farské oznamy
19.09.2021
12.09.2021
05.09.2021
29.08.2021
22.08.2021
Posledné pridané súbory na stiahnutie
Spravodaj 39_2021 154
Spravodaj 38_2021 1019
Spravodaj 37_2021 605
Spravodaj 36_2021 640
Spravodaj 35_2021 492
Úradné hodiny

Úradné hodiny farského úradu:
Každý pracovný deň po večernej sv.omši. A každý Po - Pia od 9.00 do 10.00.

Program bohoslužieb
 • Pondelok: 6.30 , 18.00
 • Utorok: 6.30, 17.00 - večeradlo, 18.00
 • Streda: 6.30, 18.00
 • Štvrtok: 6.30, 17.30
 • Piatok: 6.30, 18.00
 • Sobota: 6.30, 18.00
 • Nedeľa: 7.30, 9.00, 10.30, 18.00
 • Nemocnica: Nedeľa o 10.30
 • CSŠ sv. Cyrila a Metoda: Pondelok a streda 7.45
 • Adorácie
 • Každý piatok: Každý piatok celodenná poklona Sviatosti Oltárnej od 7.00 do 17.45 hod. O 17.45 hod. je pobožnosť a Eucharistické požehnanie.
 • Pravidelne: 28.4. a 2.11. - celodenná poklona vo farskom kostole. Začína sa po rannej sv. omši a končí pred večernou sv. omšou o 17.30 hod.
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
  CSŠ sv. Cyrila a Metoda

  CMŠ sv. Márie Goretti

  ZKSM

  Ružencové bratstvo

  CCVČ

  Modlitby matiek

  Modlitby mužov

  Duchovná rod. sestier Božs. Vykupiteľa

  eRko

  Hnutie Focolare 

  Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
  ZKSM
  ZKSM združuje mladých ľudí, ktorí sa snažia vybudovať svoj život na základoch pravdy a viery. Cieľom ZKSM je napomáhať formácii mladého človeka v zrelú osobnosť, prispievajúcu svojimi postojmi, konaním a prácou k rozvoju spoločnosti a cirkvi. ZKSM vytvára priestor na pravidelné stretávanie mladých ľudí a vznik spoločenstiev. ZKSM sa snaží formovať mladých ľudí v zrelé kresťanské osobnosti, učí ich žiť v spoločnosti praktickým duchovným životom, pripravuje ich pre život v rodine. Výchova je zameraná na to, aby získané kresťanské, etické a morálne princípy a vnášali ich do všetkých prejavov života spoločnosti. V rámci služby človeku sa členovia združenia zapájajú do sociálnej a charitatívnej činnosti a tým zabezpečovať občiansku participáciu mladých ľudí na živote spoločnosti.
  ZKSM organizuje spoločenské, duchovné, vzdelávacie, kultúrne, charitatívne, športové podujatia pre mladých ľudí v rámci regiónov, na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. Základ ZKSM tvoria skupinky mladých ľudí, ktorých členovia sa pravidelne stretávajú , pri modlitbe, na diskusii, vzájomnom zdieľaní, štúdiu, výmene skúseností a informácií zo života, spolu s aktivitami zameranými na plnohodnotné využitie voľného času. Efektívne fungovanie týchto malých skupín sa ZKSM snaží zabezpečovať prostredníctvom dobrovoľníckej práce mladých ľudí, ktorí túto činnosť vykonávajú v rámci svojho voľného času. ZKSM sa podieľa na formácii a vzdelávaní dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov s mládežou prostredníctvom spolupráce s animátorskými školami.
  ZKSM je občianskym združením, ktoré má bohatú históriu a skúsenosti s prácou s mládežou zameranou na plnohodnotné využitie voľného času mladých ľudí. Cieľom občianskeho združenia ZKSM je napomáhať osobnostnému rozvoju mladého človeka na osobnosť s uceleným pohľadom na život, prispievajúceho svojimi postojmi, konaním a prácou k rozvoju spoločnosti. Medzi aktivity ZKSM patrí množstvo krátkodobých, dlhodobých, ako aj pravidelných, systematicky organizovaných podujatí pre mládež (spoločenské, vzdelávacie, kultúrne, charitatívne, duchovné, športové) v rámci jednotlivých regiónov, ako aj na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.
  Stabilné a efektívne fungovanie podujatí, ako i činnosti združenia sa ZKSM snaží zabezpečovať hlavne prostredníctvom dobrovoľníckej práce mladých ľudí, ktorí túto činnosť vykonávajú v rámci svojho voľného času, bez nároku na finančnú odmenu. Hlavný cieľ združenia - napomáhať rozvoju a osobnostnému rozvoju mladých ľudí – ZKSM napĺňa prostredníctvom začlenenia detí a mládeže vo veku do 30 rokov do konkrétnej skupiny pravidelne stretávajúcich sa ľudí, za ktorú je zodpovedný vedúci skupiny – líder (animátor). V ZKSM s mládežou pracuje vyše 300 dobrovoľníkov. Predsedom ZKSM je vdp. PhDr. ThDr. Ján Buc, PhD. V súčasnosti na území Slovenska funguje 29 oblastných centier (OC), medzi ktoré patrí aj naše Oblastné centrum v Snine. V našom OC je 9 spoločenstiev, v ktorých je spolu zaregistrovaných okolo 150 členov.
  Všeobecný a hlavný cieľ činnosti ZKSM je napomáhať formácii mladého človeka prostredníctvom neformálneho vzdelania a informálneho učenia dozrieť v osobnosť, prispievajúcu svojimi postojmi, konaním a prácou k rozvoji spoločnosti a cirkvi. Pri napĺňaní tohto cieľa sa snažíme zabezpečiť rovnosť príležitostí pre mladých ľudí bez ohľadu na pohlavie, rasu, vyznanie, národnosť, príslušnosť k politickej, či inej skupine obyvateľstva a podporovať rovnosť a porozumenie medzi mladými ľuďmi z rôznych pomerov. Tento cieľ napĺňame prostredníctvom začlenenia detí a mládeže vo veku do 30 rokov do konkrétnej skupiny pravidelne stretávajúcich sa mladých ľudí, za ktorú je zodpovedný vedúci skupiny – líder, animátor, ktorý absolvoval formáciu – animátorskú školu určenú pre vedenie malých skupín. Členovia skupín sú prostredníctvom vopred obsahovo pripravených stretnutí systematicky vedení ku službe apoštolátu, ktorý chápeme ako nástroj pozitívnej premeny spoločnosti a našich členov vedieme k pochopeniu potreby oslovovať ľudí okolo nás. V rámci služby človeku sa členovia združenia podľa svojich možností zapájajú do sociálnej a charitatívnej činnosti a tým zabezpečovať občiansku participáciu mladých ľudí na živote spoločnosti.
  Prostredníctvom pravidelnej práce v spoločenstvách chceme vytvoriť efektívne fungujú sieť mládežníckych lídrov v komunitách, pomôcť rozšíriť variabilitu sociálnych služieb a terénnej sociálnej práce s mládežou, čo bude mať pozitívny vplyv na vytvorení bezpečnej alternatívy voľno-časových aktivít pre neorganizovanú mládež, zaktivizovanie mladých ľudí a ich vedenie k zdravému a bezpečnému spôsobu života, skvalitňovanie ľudských zdrojov prostredníctvom výchovy a neformálneho vzdelávania mládeže, osvojenia a nácviku tímovej spolupráce, či budovania vzťahu mladých ľudí k dobrovoľníckej činnosti.

  Ochrana osobných údajov
  GDPR - Ochrana osobných údajov
  Najnovší album

  Veľký piatok

  Meniny
  Kalendár Udalosti
  September 2021
  S M T W T F S
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30    
  Partneri
  farnost bozieho milosrdenstva
  csssnina.sk
  Stránky mesta Snina
  sninaonline.sk
  knazi.sk
  cirkevne centrum volneho casu v snine
  Prístupy