Menu
Úvod

História

Spoločenstvá

Sviatosti a svätiny

Udalosti dňa

Fotogaléria

Videogaléria

Projekty

Kontakt

Linky

Mapa stránky
Farské oznamy
19.09.2021
12.09.2021
05.09.2021
29.08.2021
22.08.2021
Posledné pridané súbory na stiahnutie
Spravodaj 39_2021 154
Spravodaj 38_2021 1019
Spravodaj 37_2021 605
Spravodaj 36_2021 640
Spravodaj 35_2021 492
Úradné hodiny

Úradné hodiny farského úradu:
Každý pracovný deň po večernej sv.omši. A každý Po - Pia od 9.00 do 10.00.

Program bohoslužieb
 • Pondelok: 6.30 , 18.00
 • Utorok: 6.30, 17.00 - večeradlo, 18.00
 • Streda: 6.30, 18.00
 • Štvrtok: 6.30, 17.30
 • Piatok: 6.30, 18.00
 • Sobota: 6.30, 18.00
 • Nedeľa: 7.30, 9.00, 10.30, 18.00
 • Nemocnica: Nedeľa o 10.30
 • CSŠ sv. Cyrila a Metoda: Pondelok a streda 7.45
 • Adorácie
 • Každý piatok: Každý piatok celodenná poklona Sviatosti Oltárnej od 7.00 do 17.45 hod. O 17.45 hod. je pobožnosť a Eucharistické požehnanie.
 • Pravidelne: 28.4. a 2.11. - celodenná poklona vo farskom kostole. Začína sa po rannej sv. omši a končí pred večernou sv. omšou o 17.30 hod.
 • Cirkevná spojená škola a gymnázium sv. Cyrila a Metoda
  CSŠ sv. Cyrila a Metoda

  CMŠ sv. Márie Goretti

  ZKSM

  Ružencové bratstvo

  CCVČ

  Modlitby matiek

  Modlitby mužov

  Duchovná rod. sestier Božs. Vykupiteľa

  eRko

  Hnutie Focolare 

  Cirkevná spojená škola v Snine

  Naše motto :  Buďte svetlom sveta a soľou zeme

  Cirkevná spojená škola v Snine vznikla 1.marca 2008. Cirkevná spojená škola vznikla v roku 2001. Skladá sa z dvoch organizačných zložiek:  Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda a Cirkevné osemročné gymnázium sv. Cyrila a Metoda. Zriaďovateľom školy je košická arcidiecéza so sídlom v Košiciach.
  Škola poskytuje žiakom vzdelanie v duchu kresťanských princípov, jej cieľom je nielen vyučovať, ale aj vychovávať. Vyučovací proces je preto dopĺňaný intenzívnym výchovným procesom, na ktorom sa podieľajú všetci pedagogickí pracovníci školy v spolupráci s miestnymi kňazmi a rehoľnými spoločenstvami.

  Základná škola sv. Cyrila a Metoda:
  ZŠ bola zaradená do siete základných škôl SR dňa 21. 12. 2000. Svoju činnosť začala 1. septembra 2001, ako plno organizovaná základná škola. Bola to zároveň prvá cirkevná škola v meste Snina.

  Gymnázium sv. Cyrila a Metoda:
  Gymnázium vzniklo v šk. roku 2003 - 2004. Ide o reálne gymnázium s osemročným učebným cyklom.  Je zamerané na výučbu cudzích jazykov.
  Súčasťou školy sú aj školské zariadenia:
  - Školský klub detí
  - Školská jedáleň
  - k 1. 1. 2005 bolo zriadené pri CZŠ aj Školské stredisko záujmovej činnosti, ktoré ponúka veľké množstvo pravidelných (krúžková činnosť) aj príležitostných (kultúrne vystúpenia) aktivít.

  Školský vzdelávací program
  Náš školský vzdelávací program sme pomenovali KĽÚČ K ŽIVOTU. Je tvorený z dvoch základných oblastí – vzdelávanie a výchova. Poskytujeme kvalitné a odborné vzdelávanie, no nechceme zanedbať ani výchovu, konkrétne v kresťanskom duchu. Spoločnosť od nás očakáva, že poskytneme žiakovi dobré vzdelanie a rodičia od nás očakávajú, že im pomôžeme s výchovou. Obidve požiadavky sme pripravení splniť.
  V oblasti vzdelania škola ponúka nové učebné programy, ktoré postupne počas štúdia rozvíjajú osobnostnú i vedomostnú stránku človeka. V prvých rokoch sme pozornosť zamerali na posilnenie vyučovania slovenského a niektorého z cudzích jazykov. V ďalších rokoch budeme posilňovať hodiny informatiky a ostatné vyučovacie predmety podľa potreby žiakov, ich možností a požiadaviek.  Náš vzdelávací program plánujeme obohatiť aj o celkom nové predmety ako regionálna výchova, dopravná výchova, výchova k manželstvu a rodičovstvu, mediálna výchova, ktoré budeme zavádzať  postupne, primerane veku žiaka.
  Učiteľ každého vyučovacieho predmetu môže spolu so žiakmi pri vyučovaní využívať jednu z dvoch  plne vybavených počítačových učební s internetom, videomiestnosť.

  V oblasti výchovy  sa primeraným a nenásilným spôsobom, v spolupráci s rodičmi, usilujeme o prirodzené osvojovanie si  ľudských a kresťanských hodnôt. Prostredníctvom modlitby, svätej omše, posilnením náboženskej výchovy a množstvom ďalších aktivít budeme napomáhať rodičom vo výchove. Naši žiaci nie sú ideálni, ako každý aj oni majú svoje nedostatky,  našou úlohou je mať s nimi trpezlivosť, ponúkať možnosť nápravy, nájsť a rozvíjať v nich to, v čom sú dobrí. To je kľúčom k životu, byť nielen dobrý odborník, ale aj dobrý človek. To je náš vzdelávací program.

  Naše aktivity
  Predpokladom pedagogického pôsobenia je aj práca na sebe v oblasti duchovnej a mravnej, odbornej a ľudskej. Túto formáciu realizujeme pomocou týchto aktivít:
  motlitbou začíname a končíme vyučovanie; sviatosťou zmierenia pred prvým piatkom; pravidelnými sv. omšami v škole raz v týždni; v prikázané sviatky sv. omšou vo farskom kostole; podľa príležitosti besedami so žiakmi; októbrovými pobožnosťami v školskej kaplnke; celoškolskou adventnou adoráciou; jasličkovou pobožnosťou; požehnaním tried na Troch Kráľov; 14. februára sv. omšou na sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda - spolupatróni Európy a našej školy; celoškolskou krížovou cestou; májovými a júnovými pobožnosťami v školskej kaplnke; duchovnými obnovami pedagógov - raz v mesiaci; duchovnými cvičeniami pedagógov - trojdňové, raz ročne; zvyšovaním kvalifikácie a inými príležitostnými akciami.

  Kontakty
  Švermova 10, 069 01 Snina
  tel.- fax: 057-762 2361
  e-mail: cirkzs@stonline.sk
  www.csssnina.sk
  http://cirkzs.edupage.org

  Ochrana osobných údajov
  GDPR - Ochrana osobných údajov
  Najnovší album

  Veľký piatok

  Meniny
  Kalendár Udalosti
  September 2021
  S M T W T F S
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30    
  Partneri
  farnost bozieho milosrdenstva
  csssnina.sk
  Stránky mesta Snina
  sninaonline.sk
  knazi.sk
  cirkevne centrum volneho casu v snine
  Prístupy