Menu
Úvod

História

Spoločenstvá

Sviatosti a svätiny

Udalosti dňa

Fotogaléria

Videogaléria

Projekty

Kontakt

Linky

Mapa stránky
Farské oznamy
19.09.2021
12.09.2021
05.09.2021
29.08.2021
22.08.2021
Posledné pridané súbory na stiahnutie
Spravodaj 39_2021 154
Spravodaj 38_2021 1019
Spravodaj 37_2021 605
Spravodaj 36_2021 640
Spravodaj 35_2021 492
Úradné hodiny

Úradné hodiny farského úradu:
Každý pracovný deň po večernej sv.omši. A každý Po - Pia od 9.00 do 10.00.

Program bohoslužieb
 • Pondelok: 6.30 , 18.00
 • Utorok: 6.30, 17.00 - večeradlo, 18.00
 • Streda: 6.30, 18.00
 • Štvrtok: 6.30, 17.30
 • Piatok: 6.30, 18.00
 • Sobota: 6.30, 18.00
 • Nedeľa: 7.30, 9.00, 10.30, 18.00
 • Nemocnica: Nedeľa o 10.30
 • CSŠ sv. Cyrila a Metoda: Pondelok a streda 7.45
 • Adorácie
 • Každý piatok: Každý piatok celodenná poklona Sviatosti Oltárnej od 7.00 do 17.45 hod. O 17.45 hod. je pobožnosť a Eucharistické požehnanie.
 • Pravidelne: 28.4. a 2.11. - celodenná poklona vo farskom kostole. Začína sa po rannej sv. omši a končí pred večernou sv. omšou o 17.30 hod.
 • História našej farnosti - 20. storočie

  Do roku 1782

  Od roku 1782 do začiatkov 20. storočia

  Život v 20. storočí

  Posledné roky

  Cintoríny v Snine

  Začiatok 20. storočia
  Začiatkom 20. storočia vznikol v Snine Rímskokatolícky čitateľský krúžok. Listina z mimoriadného zasadnutia krúžku zo 14. novembra 1909 obsahujúca stanovy hovorí o duchovnom a spoločenskom živote sninských veriacich a tiež o neblahej maďarizácii. Cirkevným predstaviteľom krúžku bol farár Andrej Lehoczky, svetský učiteľ Michal Balás a tajomníkom kaplán Štefan Lipták. Hlavnými cieľmi krúžku bolo šírenie maďarského jazyka, nákup kníh, rozvíjanie duchovného a spoločenského života, pôsobenie na mravné základy spoločnosti, prebúdzanie bratskej lásky, etiky a zhromažďovania občanov, materiálne podporovať chudobných, siroty, vdovy a starcov a pomáhať tým, ktorí sa obrátili na krúžok o radu. Členom krúžku mohol byť každý, kto nebol slobodomurár, protinábožensky založený a ani v sociálno-demokratickom hnutí.

  Počas prvej svetovej vojny
  V roku 1914 rakúsko-uhorská armáda potrebovala zvony na odlievanie zbraní. A tak sninskí veriaci prišli o veľký zvon. V roku 1925 za pôsobenia farára Martina Ondriáša odliali z milodarov amerických Slovákov pre sninskú farnosť dva nové zvony - veľký a malý. Pôvodný malý zvon bol preto umiestnený v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie na cintoríne. Dnes najstarší obyvatelia Sniny si ešte pamätajú, že na streche kostola nad svätyňou bol umiestnený dvojkríž. V medzivojnovom období, pri prestavbe škridlovej strechy na plechovú, dvojkríž naspäť už nedali. Po 2. sv. vojne ešte za pôsobenia farára Martina Ondriáša položili do kostola novú dlažbu a v roku 1949 nové farebné okná.

  Obdobie druhej svetovej vojny až do roku 1993
  V roku 1952 bol inkardinovaný do Spišskej diecézy a stal sa farárom Černovej. Sninskú farnosť po ňom dočasne spravoval kaplán Vincent Kováč. Za jeho pôsobenia inštalovali v kostole novú krížovú cestu a spovednicu. V 50-tych rokoch za pôsobenia farára Ladislava Bartka si sninský veriaci postavili novú farskú budovu. V rokoch 1962 až 1965 prebiehal 2. vatikánsky koncil, ktorý si okrem iného vytýčil za cieľ uskutočniť liturgickú reformu. Chcel znova zaviesť do liturgie plnú účasť ľudu, ako to bolo v najstarších časoch kresťanstva. Preto povolil sláviť sv. omšu v národných jazykoch. Oltár sa od steny svätyne presunul bližšie k ľudu a kňaz, ktorý bol predtým k ľuďom otočený chrbtom sa k ním otočil tvárou. V sninskej farnosti liturgickú reformu uskutočnil farár Ladislav Kondáš. Za jeho pôsobenia vymaľovali kostol. Niektoré z malieb sa zachovali dodnes na víťaznom oblúku. V strede je maľba Kristus Kráľ. Na južnej strane je vyobrazený sninský kostol a na severnej je chrám sv. Petra v Ríme. Vo svätyni za oltárnym obrazom pri odstraňovaní starých malieb bola vtedy objavená pôvodná freska Svätého Kríža, ktorému bol kostol zasvätený. Liturgická reforma sa uskutočnila tak, že odstránili starý oltár z bohostánkom, bočné oltáre a drevenú kazateľnicu nachádzajúcu sa pri sakristii na stene víťazného oblúku. Do kostola umiestnili nový oltár, bohostánok, sedes, ambonu a krstiteľnice. V súčasnosti sa toto liturgické zariadenie okrem krstiteľnice nachádza vo filiálnom kostole sv. Pia X. v Stakčíne. Pretože kapacita sninského kostola už dávno nestačila množstvu veriacich, farár sa pokúsil aspoň čiastočne vyriešiť tento problém. Za jeho pôsobenia sa realizovalo rozšírenie chóra a na nový chór sa zakúpil nový orgán. Okrem toho sa k čelu kostola pribudoval kovový prístrešok, ale na príkaz vtedajšej vládnej moci bol odstránený. V roku 1968 na žiadosť farára Ladislava Kondáša začali vo farnosti Snina ako katechétky pôsobiť Sestry Božského Vykupiteľa. Bývali na Hviezdoslavovej ulici v starom dome rodiny Matisovej. Bola to sestra Bronislava Značková ako kuchárka a štyri katechétky: s. Ella Maczková, s. Albína Fogašová, s. Richella Justínová a s. Hyacinta Anderková. Venovali sa najmä deťom a mládeži, z ktorých sa mnohí rozhodli pre rehoľné a kňazské povolania. V roku 1972, v období "normalizácie", však museli zo Sniny odísť. Sestry Božského Vykupiteľa sa tu vrátili až v roku 1990. Okrem tejto rehole v súčasnosti pôsobia v Snine Milosrdné sestry sv. Vincenta (satmárky) a rehoľníci Spoločnosti Božieho slova, ktorí tu v roku 1993 založili misijné centrum sv. Jozefa Freinademetza.
  Ochrana osobných údajov
  GDPR - Ochrana osobných údajov
  Najnovší album

  Veľký piatok

  Meniny
  Kalendár Udalosti
  September 2021
  S M T W T F S
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30    
  Partneri
  farnost bozieho milosrdenstva
  csssnina.sk
  Stránky mesta Snina
  sninaonline.sk
  knazi.sk
  cirkevne centrum volneho casu v snine
  Prístupy