Menu
Úvod

História

Spoločenstvá

Sviatosti a svätiny

Udalosti dňa

Fotogaléria

Videogaléria

Projekty

Kontakt

Linky

Mapa stránky
Farské oznamy
25.02.2024
18.02.2024
11.02.2024
04.02.2024
28.01.2024
Posledné pridané súbory na stiahnutie
Spravodaj 09_2024 6
Spravodaj 08_2023 357
Spravodaj 07_2024 609
Spravodaj 06_2024 470
282
Úradné hodiny

Úradné hodiny farského úradu:
V pracovné dni:
Po, St, Pi 16:00 – 17:00,
Ut a Št 9:00 – 10:00

Program bohoslužieb
pondelok - piatok
6:30,12:00,18:00
Sobota:
6.30, 18.00
Nedeľa:
7.30, 9.00, 10.30, 18.00
Nemocnica:
Ut:16:00, Ne:10.30
CSŠ:
Po, St: 7.45
Adorácie
 • Každý štvrtok: Moderovaná adorácia pred Sviatostosťou Oltárnou od 19:00 do 20:00 hod.
 • Každý piatok: Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej od 7.00 do 17.45 hod. O 17.45 hod. je pobožnosť a Eucharistické požehnanie.
 • Pravidelne: 28.4. a 2.11. - celodenná poklona vo farskom kostole. Začína sa po rannej sv. omši a končí pred večernou sv. omšou o 17.30 hod.
 • Duchovná rodina sestier Božského Vykupiteľa
  CSŠ sv. Cyrila a Metoda

  CMŠ sv. Márie Goretti

  ZKSM

  Ružencové bratstvo

  CCVČ

  Modlitby matiek

  Modlitby mužov

  Duchovná rod. sestier Božs. Vykupiteľa

  eRko

  Hnutie Focolare 

  Je uznané spoločenstvo bez sľubov, v ktorom veriaca osoba slobodná alebo viazaná rodinou a žijúca v nej snaží sa žiť v Cirkvi svoje osobné povolanie k svätosti. Rozširuje svoju prácu na diele vykúpenia:
  V modlitbe – prehĺbiť osobný vzťah ku Kristovi; v DUCHU – snažiť sa žiť ducha vykupujúcej lásky a utrpenia v dennom živote; v SLUŽBE – zviditeľniť Kristovho ducha v osobnom živote, v rodine, v službe spoločenstvu a byť otvorený pre chudobných a núdznych.
  Štatút Duchovnej rodiny kongregácie sestier Božského Vykupiteľa:
  Spôsob zapojenia laických veriacich do apoštolskej činnosti sestier Božského Vykupiteľa - Ježiš Kristus sa stal človekom, aby nás svojím utrpením a smrťou vykúpil. Po svojom zmŕtvychvstaní zhromaždil svojich učeníkov a poveril ich, aby zaniesli radostnú zvesť spásy všetkým ľuďom. Členovia Duchovnej rodiny sa chcú stať svedkami Božej lásky pred ľuďmi tým, že sa zaväzujú zapojiť do diela vykúpenia:

  1. príkladným životom;
  2. obetovaním svojich modlitieb, práce a ťažkosti života;
  3. napĺňaním svojho života skutkami telesného i duchovného milosrdenstva, predovšetkým v rodine, blízkom okolí a medzi členkami duchovnej rodiny;
  4. aktívnym zapájaním do života miestnej Cirkvi – farnosti – so súhlasom miestneho kňaza;
  5. podporovaním apoštolskej činnosti sestier Božského Vykupiteľa;
  6. modlením sa za obrátenie hriešnikov.

  Každodenné modlitby: ranná a večerná modlitba, Anjel Pána – ráno, napoludnie, večer (je to krátke zhrnutie tajomstva vykúpenia), častá účasť na sv. omši a sv. prijímaní, sv. ruženec (denne aspoň desiatok s úmyslom za chorých, zomierajúcich a členov duchovnej rodiny); strelné modlitby a čítanie Sv.Písma.
  Mesačne: stretnutie v miestnych komunitách.
  Ročne: účasť na trojdňových duchovných cvičeniach.
  Sviatky duchovnej rodiny: Božského Vykupiteľa – 23. október; Nepoškvrnené srdce Panny Márie. Zvlášť si uctievame sv. Alžbetu Durinskú.
  Prijatie: Prijatiu do duchovnej rodiny predchádza trojmesačná skúsenosť. Nových členov prijíma na spoločnom modlitbovom stretnutí provinciálna predstavená. Zapíšu sa do členskej knihy, čím získavajú účasť na zásluhách a modlitbách celej Kongregácie.
  Z histórie: V rokoch, keď žila naša Matka a Zakladateľka Alfonza Mária boli potrební ľudia, ktorí pomáhali chudobným, chorým a opusteným ľuďom. Ona sama 28. augusta 1848 zakladá Kongregáciu, aby sa takýmto ľuďom mohli sestry venovať a tak pracovať na diele vykúpenia.
  Zvláštnou apoštolskou úlohou je spolupráca na diele Vykúpenia pomocou činnosti zverených Cirkvou zvlášť pastorálneho, sociálneho a charitatívneho rázu: starosť o chorých, chudobných a starých, výchova a vyučovanie.
  Aj v dnešnej dobe potrebuje svet ochotných pracovníkov, ktorí by pomáhali zachraňovať duše a preukazovať skutky duchovného i telesného milosrdenstva.

  Duchovná rodina v našej farnosti

   

  vedúca sestra: sr. M. Stellamaris Tóthová

  vedúca členka: Katarína Juhásová

  Niečo o DR v Snine:
  Počiatky DR v Snine sa počítajú od decembra 1999. Prijatie prvých 19 žien bolo 24.6.2000. Počet členiek sa postupne zvyšoval až po súčasnosť na 43 žien. Každoročne máme možnosť 3 dňových duchovných cvičení, ktoré prebiehalo v sninskom kostole. Vždy sa k nám pridávali aj ženy z farnosti, ktoré neboli členkami DR. Počas týchto rokov naša činnosť bola rôzna. Napr. zber papiera a železa ako výpomoc pre chudobných; zber čiarových kódov pre vozičkárov; písanie listov do rôznych médií; vianočné darčeky pre chudobné deti; organizovanie petícií; príprava stánkov na sviatok Božieho Tela a Krvi; varenie a pečenie pri rôznych farských akciách; podomová starostlivosť o starých, chorých a mentálne postihnutých ľudí; pomoc pri chudobných a rómskych deťoch; starostlivosť o kňazské hroby; organizovanie tvorivých dielní a karnevalu pre chudobné deti; modlitba a pôst na rôzne úmysly; finančná pomoc na rôzne úmysly;

  Svedectvo:
  Odkedy som vstúpila do Duchovnej rodiny Kongregácie Sestier Božského Vykupiteľa, veľa som sa naučila. Naučila som sa dávať si predsavzatia a plniť ich, modliť sa za iných. Väčšinou sa stále v duchu modlím za všetko, čo mi príde v tú chvíľu na rozum, za blízkych, za chorých, za zomrelých, za našu DR, za pokoj vo svete. Taktiež si čítam – málokedy som predtým čítala nejakú knihu. Teraz každý deň beriem na chvíľu Bibliu, knihy o Matke Alfonze Márii, Nasledovanie Krista a tiež O pravej úcte k Panne Márii. Som rada, že som členkou DR. Viem, že sa v našom spoločenstve spolu s našimi sestričkami ešte veľa naučím.
  členka DR Helena zo Sniny

  „Všetko skrz Boha, v Bohu a pre Boha, na jeho väčšiu slávu! M. Alfonza Mária

  Ochrana osobných údajov
  GDPR - Ochrana osobných údajov
  Najnovší album

  Veľký piatok

  Meniny
  Kalendár Udalosti
  Február 2024
  S M T W T F S
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29    
  Partneri
  farnost bozieho milosrdenstva
  csssnina.sk
  Stránky mesta Snina
  sninaonline.sk
  knazi.sk
  cirkevne centrum volneho casu v snine
  Prístupy