Farnosť Svätého Kríža Námestie Jána Pavla II. 858/1 069 01 Snina e-mail: snina1@abuke.sk tel.: 0918 601 051