Menu
Úvod

História

Spoločenstvá

Sviatosti a svätiny

Udalosti dňa

Fotogaléria

Videogaléria

Projekty

Kontakt

Linky

Mapa stránky
Farské oznamy
30.11.-6.12.2020
23.-29.11.2020
16.-22.11.2020
9.11.-15.11.2020
2.11.-8.11.2020
Posledné pridané súbory na stiahnutie
Spravodaj č.49 263
Spravodaj č.48 576
Spravodaj č.47 731
Spravodaj č.46 531
Spravodaj č.45 334
Úradné hodiny

Úradné hodiny farského úradu:
Každý pracovný deň po večernej sv.omši. A každý Po - Pia od 9.00 do 10.00.

Program bohoslužieb
 • Pondelok: 6.30 , 18.00
 • Utorok: 6.30, 17.00 - večeradlo, 18.00
 • Streda: 6.30, 18.00
 • Štvrtok: 6.30, 17.30
 • Piatok: 6.30, 18.00
 • Sobota: 6.30, 18.00
 • Nedeľa: 7.30, 9.00, 10.30, 18.00
 • Nemocnica: Nedeľa o 10.30
 • CSŠ sv. Cyrila a Metoda: Pondelok a streda 7.45
 • Adorácie
 • Každý piatok: Každý piatok celodenná poklona Sviatosti Oltárnej od 7.00 do 17.45 hod. O 17.45 hod. je pobožnosť a Eucharistické požehnanie.
 • Pravidelne: 28.4. a 2.11. - celodenná poklona vo farskom kostole. Začína sa po rannej sv. omši a končí pred večernou sv. omšou o 17.30 hod.
 • 4.-10.10.2020
  1. Dnes, hoci je 1. nedeľa v mesiaci, popoludňajšia pobožnosť a výmena ružencových tajomstiev nebude. Rovnako nebude ani stretnutie duchovnej rodiny SDR. Členovia ružencového bratstva nech sa modlia aj naďalej desiatok, ktorý aktuálne majú až do odvolania.
  2. Počas ružencového mesiaca október povzbudzujeme k modlitbe sv. ruženca v rodinách.
  3. Bratia a sestry, minulú nedeľu bola pri sv. omšiach zbierka na potreby farnosti. Pri tejto zbierke ste obetovali 1 363,59 €. Úprimné Pán Boh zaplať za všetky vaše dobrovoľné milodary.
  4. SLOVENSKÍ BISKUPI OD 1. 10. 2020 AŽ DO ODVOLANIA UDEĽUJÚ VŠEOBECNÝ DIŠPENZ OD FYZICKEJ ÚČASTI NA NEDEĽNÝCH BOHOSLUŽBÁCH.
   - V tomto období povzbudzujeme veriacich k sledovaniu bohoslužieb prostredníctvom médií a internetu, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť sv. omše pre všetkých a so všetkými v našich chrámoch.
   - Sv. omše vysielané cez TV Lux: Pondelok – Sobota 7:00 a 18:30; Nedeľa – 10:00 a 18:30; sv. omše Rádio Lumen: Pondelok – Nedeľa 8:30 a 18:00.
   - Vysielanie priameho prenosu nedeľných sv. omší a sv. liturgií o 10:30, bude aj cez miestnu káblovú televíziu SKV1, v takomto mesačnom rozpise: farnosť sv. Kríža, gréckokatolícka farnosť, farnosť sv. Kríža, farnosť Božieho milosrdenstva.
   - Z nášho farského kostola bude priamy prenos sv. omše každú nedeľu o 10:30 cez Youtube kanál. Chcem sa srdečne poďakovať p. Mariánovi Matúsovi za možnosť vysielať sv. omše v tomto období prostredníctvom SKV1. Taktiež ďakujem za všetky práce spojené so živým vysielaním firme ATRIS (Ing. Igorovi Kirňákovi), a našim technikom a kameramanom:  Mgr. Matúš Gavron, Patrik Bončík a Štefan Gábor.
   - Zároveň povzbudzujeme veriacich k duchovnému prijatiu Eucharistie počas dní, keď nemôžeme prijať Eucharistiu aj fyzicky.
  5. Milí bratia a sestry, od pondelka /5.10./ je zmenený program sv. omší vo farskom kostole. Od pondelka do soboty budú sv. omše o 6:00, 7:00/odporúčané pre seniorov/, 17:00, 18:00 a v nedeľu o 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:30 a 18:00. O týždeň tento program prehodnotíme podľa potreby.
   - Kostol sa bude otvárať 20 minút pred sv. omšou v týždni a v nedeľu 15 minút pred sv. omšou.
   - Vstup do chrámu iba cez vchod pri kancelárii.
   - Ako prví do chrámu budú môcť vstúpiť tí, ktorí majú na danú sv. omšu nahlásený úmysel (max. 5 osôb z rodiny). Ak príde rodina až tesne pred sv. omšou nie je zaručené, že sa do chrámu dostane.
   - Pri vstupe do chrámu bude služba, ktorá bude dohliadať  na stanovený počet 50 ľudí v chráme, vrátene kňaza a tých, ktorí majú počas sv. omše služby /kostolníčka, miništrant, kantor, lektor, služba pri dverách/.
   - Prosíme všetkých o rešpektovanie pokynov služby, aby sme v pokoji a s Božou pomocou zvládli aj toto náročné obdobie, ktoré teraz všetci spoločne zažívame. Zároveň prosíme veriacich, ktorí budú prichádzať na prvú večernú sv. omšu, aby čakali vonku pred chrámom a nezhromažďovali sa v predsieni chrámu, ktorá je otvorená počas celého dňa.
   - Za zhromaždenie vonku pred kostolom farnosť nenesie zodpovednosť.
   - V kostoloch naďalej platia aj tieto nariadenia: povinná dezinfekcia rúk, povinné rúško /zakryté ústa aj nos/, sv. prijímanie výlučne na ruku, obrad pokoja úklonom, rozostupy aspoň 2 m pri čakaní na otvorenie kostola vonku, pri vstupe do chrámu aj pri odchode z chrámu, v rade na sv. prijímanie. Sedenie – väčšia vzdialenosť medzi osobami.
  6. Na budúcu nedeľu bude zbierka: Dobročinné diela Sv. Otca. Všetkým, ktorí sa rozhodnete zapojiť do tejto zbierky vopred úprimná vďaka. 
  7. Milí bratia a sestry, prosíme vás o podporu farnosti aj v tomto pre nás všetkých náročnom období. Aj v tomto čase je potrebné uhrádzať výdavky farnosti a zároveň máme aj záväzky, ktoré musíme postupne splácať. Pomôcť svojím dobrovoľným milodarom môžete v chráme, kde bude aj počas týždňa pokladnička pri dverách, alebo na farský účet: SK84 0900 0000 0000 8690 9812. Za vašu štedrosť vám všetkým vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  8. Aktuálne informácie zo života farnosti je možné nájsť aj na novozriadenej stránke farnosti na facebooku s názvom Rímskokatolícka farnosť Svätého Kríža Snina.
  9. Oznam pre birmovancov - Prosíme o zaslanie e-mailovej adresy birmovanca na ccvc@ccvc.sk alebo na 0911 348 363 (nezabudnite uviesť meno a školu birmovanca, aby sme vedeli, komu daný mail patrí). Poslúži nám to na posielanie materiálov a presnejších informácií pre jednotlivé skupinky birmovancov. Podľa potreby vás budeme kontaktovať aj telefonicky. Len čo to bude možné,  začneme so stretnutiami v skupinkách a pri sv. omšiach.
  10. Oznam pre prvoprijímajúcich – aktuálna situácia nedovoľuje väčšie stretnutia detí a rodičov. Dočasne sa tieto stretnutia odkladajú. Len čo sa situácia zmení k lepšiemu,  naplno začneme s prípravou na 1. sv. prijímanie.
  11. Členovia SSV si môžu v sakristii vyzdvihnúť Svätovojtešské kalendáre a podielové knihy na rok 2021 a zároveň nech uhradia členské na budúci rok 8 €.
  12. Kancelária v úradných hodinách.
   Stakčín: pri zbierke na potreby kostola sa vyzbieralo 150 €. Pán Boh zaplať za vaše dobrovoľné milodary.
  Ochrana osobných údajov
  GDPR - Ochrana osobných údajov
  Najnovší album

  Veľký piatok

  Meniny
  Kalendár Udalosti
  December 2020
  S M T W T F S
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31    
  Partneri
  farnost bozieho milosrdenstva
  csssnina.sk
  Stránky mesta Snina
  sninaonline.sk
  knazi.sk
  cirkevne centrum volneho casu v snine
  Prístupy