Menu
Úvod

História

Spoločenstvá

Sviatosti a svätiny

Udalosti dňa

Fotogaléria

Videogaléria

Projekty

Kontakt

Linky

Mapa stránky
Farské oznamy
23.06.2024
16.06.2024
09.06.2024
02.06.2024
26.05.2024
Posledné pridané súbory na stiahnutie
Spravodaj 26_2024 220
Spravodaj 25_2024 430
Spravodaj 24_2024 422
Spravodaj 23_2024 661
Spravodaj 22_2024 771
Úradné hodiny

Úradné hodiny farského úradu:
V pracovné dni:
Po, St, Pi 16:00 – 17:00,
Ut a Št 9:00 – 10:00

Program bohoslužieb
pondelok - piatok
6:30,12:00,18:00
Sobota:
6.30, 18.00
Nedeľa:
7.30, 9.00, 10.30, 18.00
Nemocnica:
Ut:16:00, Ne:10.30
CSŠ:
Po, St: 7.45
Adorácie
 • Každý štvrtok: Moderovaná adorácia pred Sviatostosťou Oltárnou od 19:00 do 20:00 hod.
 • Každý piatok: Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej od 7.00 do 17.45 hod. O 17.45 hod. je pobožnosť a Eucharistické požehnanie.
 • Pravidelne: 28.4. a 2.11. - celodenná poklona vo farskom kostole. Začína sa po rannej sv. omši a končí pred večernou sv. omšou o 17.30 hod.
 • Synoda - popis loga
  List našich biskupov k pripravovanej synode
  Katechézy pre deti a mládež - APRÍL
  Prinášame Vám ďalšiu sériu katechéz pre deti a mládež. Veríme, že vás aspoň takýmto spôsobom obohatíme, keďže sa stále nemôžeme stretávať pri detských a mládežníckych sv. omšiach. V online katechézach pokračujeme aj v mesiaci apríl.

  Prvá aprílová katechéza je k dispozícii na tomto youtube odkaze

  Druhá aprílová katechéza je k dispozícii na tomto youtube odkaze

  Litánie k sv.Jozefovi
  Aktivita pre deti - február, marec 2021
  Milé deti a mladí, prinášame vám avizované video-katechézy. Veríme, že vás aspoň takýmto spôsobom obohatíme, keďže sa stále nemôžeme stretávať pri detských a mládežníckych sv. omšiach. V online katechézach pokračujeme aj v mesiaci marec.

  Prvá februárová katechéza pre deti je k dispozícii na tomto youtube odkaze

  Druhá februárová katechéza pre deti je k dispozícii na tomto youtube odkaze

  Tretia februárová katechéza pre deti je k dispozícii na tomto youtube odkaze

  Štvrtá februárová katechéza pre deti je k dispozícii na tomto youtube odkaze

  Prvá marcová katechéza pre deti je k dispozícii na tomto youtube odkaze

  Druhá marcová katechéza pre deti je k dispozícii na tomto youtube odkaze

  Tretia marcová katechéza pre deti je k dispozícii na tomto youtube odkaze

  Štvrtá marcová katechéza pre deti je k dispozícii na tomto youtube odkaze
  Domáca liturgia prejavenia úcty biblii


  Živé vysielanie

  >>Živé vysielanie<<


  >>Archív prenosov<<

  Predstavenie knihy Dejiny Farnosti
  Predstavenie knihy Dejiny Rímskokatolíckej farnosti Sv. Kríža

  Touto publikáciou sme chceli priblížiť čitateľom, ako sa historicky vyvíjala farnosť v Snine počas niekoľkých storočí až po súčasnosť. Mali by sme poznať naše dejiny a poučiť sa od našich predkov, ktorí nám zanechali vzácny dar viery. Kniha vychádza z príležitosti 25. výročia posviacky rozšíreného Kostola Povýšenia Sv. Kríža a 200. výročia obnovy kostola po veľkom požiari.

  Život farského spoločenstva nebol jednoduchý a mnohokrát prinášal aj utrpenie a prenasledovanie. Napríklad v časoch socializmu pred rokom 1989, keď triednym nepriateľom štátu bola aj cirkev. Aj na túto dobu sa treba pozerať vo svetle pravdy a je potrebné poukázať, že niektorí nemali pevnú chrbtovú kosť a dali sa zmanipulovať vtedajšou mocou. Veľmi vzácne sú svedectvá našich rodičov, prarodičov a ďalších predkov, ktorí si aj v pohnutých časoch zachovali vieru a odovzdávali ju ďalej svojim deťom. Popri namáhavej práci doma, na gazdovstve a na poli nezabúdali na prejavy viery. Práve títo majú zásluhu na tom, že aj v sninskej farnosti sa rozvíja náboženský život a je tu požehnaný počet kňazských a rehoľných povolaní aj aktívnych laikov.

  Základom prvej časti je diplomová práca Eduarda Chrina Dejiny katolíckej cirkvi v Snine, obohatená o svedectvá pamätníkov. Ostatné kapitoly napísali spoločne Eduard Chrin a Ján Marinič. Boli napísané postupne ako sa farnosť vyvíjala po roku 1990, keď správcami farnosti boli farári: vdp. Pavol Bazár (1990), vdp. Jozef Korem (1990-1996), vdp. Ján Dudič (1996 – 2006) a dekan vdp. Allan Tomáš (2006 - doteraz).

  Cieľom publikácie nie je len napísať historické fakty, ale táto kniha je predovšetkým svedectvom o živote našich predkov, kňazov i laikov, o ich radostiach i starostiach. Okrem toho čitateľ tu nájde dôležité dátumy a informácie o udalostiach z histórie farnosti od najstarších začiatkov až po dnes. Kniha obsahuje kapitoly o kňazoch, ktorí tu pôsobili a ovplyvňovali životy veriacich. Ďalšie kapitoly v období vdp. Jozefa Korema sú venované rozšíreniu kostola v Snine, výstavbe filiálneho kostola v Stakčíne, kaplnky v nemocnici a schváleniu budovy bývalej škôlky pre potreby pastoračného centra. Počas pôsobenia vdp. Jána Dudiča sa začalo s rekonštrukciou farskej budovy, doplnením interiéru kostola a pokračovalo sa vznikom a budovaním týchto cirkevných inštitúcií: Cirkevnej základnej školy a gymnáziá, Pastoračného centra Opus Dei, Cirkevného centra voľného času a Cirkevnej materskej školy.

  V posledných rokoch počas pôsobenia dekana Allana Tomáša sa uskutočnila obnova interiéru a exteriéru kostola, farskej budovy a námestia sv. Jána Pavla II.. Zrenovovala sa aj kaplnka Sedembolestnej Panny Márie a bola postavená aj kaplnka nenarodených detí na cintoríne. V nemocničnej kaplnke bol inštalovaný obraz sv. Damiána De Veuster a tiež bol zrekonštruovaný aj kláštor sestier Božského Vykupiteľa.

  Zaujímavá je aj kapitola, ktorá obsahuje životopisy kňazov a rehoľníkov pochádzajúcich z našej farnosti. Nezabudli sme ani na cirkevné spoločenstvá pôsobiace vo farnosti. Kniha je obohatená o množstvo dobových čiernobielych i farebných fotografií.

  Túto knihu sme písali aj z vďačnosti k mnohým obetavým ľuďom, ktorí svojou prácou a modlitbou priložili ruku k dielu, či už pri budovaní farského spoločenstva, nového kostola a pod. Mnohí už nie sú medzi nami. Možno nie sú spomenutí alebo vyobrazení v knihe, ale určite sú zapísaní „v knihe života“ u nebeského Otca.

  V prvom rade vďačíme Pánu Bohu, že kniha po mnohých pokusoch sa zrealizovala. Osobitne chceme poďakovať správcovi farnosti dekanovi ThLic. Allanovi Tomášovi, že bol naklonený myšlienke, aby materiály, ktoré boli pripravené vyšli v tlačenej podobe vo forme knihy. Veľká vďaka patrí vdp. Jozefovi Barlášovi, ktorý napísal kapitolu o období pôsobenia pána dekana Allana Tomáša (2006 – doteraz).

  Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do knihy svojimi svedectvami. Sú to: Vdp Jozef Gič, vdp. Ladislav Bartko, vdp. Jozef Ilavský, vdp. Andrej Labanc, vdp. Ján Švec-Bilý, vdp. Jozef Mydla, vdp. Koloman Farkaš, vdp. Vladimír Farkaš, vdp. Juraj Takáč, vdp. Marcel Gábor, Mária Harmaňošová, Mária Harmaňošová, r. Bakičová, Margita Gombárová, Jozef Ferko, Gustáv Papp, Pavol Pavlík, Ján Vorek a Vavrinec Vass. Mnohí z nich sú už zosnulí. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí poskytli do knihy svoje fotografie, najmä Matúšovi Gavronovi, Petrovi Filakovskému a mnohým ďalším farníkom.

  Ďakujeme Ing. Jozefovi Makarivovi a Natálii Makarivovej za grafickú úpravu knihy a Mgr. Daniele Lojanovej za jazykovú korektúru.Všetkým patrí veľká a úprimná vďaka.

  Tí, ktorí prejavia záujem o túto knihu, môžu si ju kúpiť v kancelárii farského úradu Povýšenia Sv. Kríža.

  PaedDr. Ján Marinič a Mgr. Eduard Chrin
  Strana 2 z 2 < 1 2
  Ochrana osobných údajov
  GDPR - Ochrana osobných údajov
  Najnovší album

  Veľký piatok

  Meniny
  Kalendár Udalosti
  Jún 2024
  S M T W T F S
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30            
  Partneri
  farnost bozieho milosrdenstva
  csssnina.sk
  Stránky mesta Snina
  sninaonline.sk
  knazi.sk
  cirkevne centrum volneho casu v snine
  Prístupy