Menu
Úvod

História

Spoločenstvá

Sviatosti a svätiny

Udalosti dňa

Fotogaléria

Videogaléria

Projekty

Kontakt

Linky

Mapa stránky
Farské oznamy
01.10.2023
24.09.2023
17.09.2023
10.09.2023
03.09.2023
Posledné pridané súbory na stiahnutie
Spravodaj 41_2023 73
Spravodaj 40_2023 400
Spravodaj 39_2023 452
Spravodaj 38_2023 1016
Spravodaj 37_2023 556
Úradné hodiny

Úradné hodiny farského úradu:
Každý pracovný deň po večernej sv.omši. A každý Po - Pia od 9.00 do 10.00.

Program bohoslužieb
 • Pondelok: 6.30 , 18.00
 • Utorok: 6.30, 17.00 - večeradlo, 18.00
 • Streda: 6.30, 18.00
 • Štvrtok: 6.30, 17.30
 • Piatok: 6.30, 18.00
 • Sobota: 6.30, 18.00
 • Nedeľa: 7.30, 9.00, 10.30, 18.00
 • Nemocnica: Nedeľa o 10.30
 • CSŠ sv. Cyrila a Metoda: Pondelok a streda 7.45
 • Adorácie
 • Každý piatok: Každý piatok celodenná poklona Sviatosti Oltárnej od 7.00 do 17.45 hod. O 17.45 hod. je pobožnosť a Eucharistické požehnanie.
 • Pravidelne: 28.4. a 2.11. - celodenná poklona vo farskom kostole. Začína sa po rannej sv. omši a končí pred večernou sv. omšou o 17.30 hod.
 • Živé vysielanie

  >>Živé vysielanie<<


  >>Archív prenosov<<

  Manželské večery

  Manželské večery
  Farnosť Sv. Kríža v Snine  
  Vás pozýva na 
  KURZ MANŽELSKÉ VEČERY 
   
  Aj vy si môžete prehĺbiť svoj vzťah. Môžete zmeniť a oživiť vaše manželstvo. Môžete investovať do vášho vzťahu, či už máte harmonické manželstvo alebo nie. Môžete sa otočiť chrbtom k separácii či rozvodu. Mnohí to zvládli – vy môžete tiež. 
  Kurz Manželské večery tvorí osem stretnutí. Zámerom kurzu je pomôcť všetkým manželským párom posilniť a prehĺbiť ich partnerský vzťah. 
  Kurz dáva manželom výbornú príležitosť stráviť čas spolu ako pár a pritom sa zaoberať dôležitými otázkami svojho manželstva. 
  Manželské večery sú veľmi praktické, pomôžu vám získať a osvojiť si dôležité schopnosti, aby ste mohli vytvoriť pekné manželstvo na celý život. 
  Každý večer dostanete príležitosť vychutnať si spolu dobrú večeru, a
  pritom načúvať a rozprávať sa. Budete mať ako pár dosť času na rozhovor o téme večera. Skupinová diskusia nie je súčasťou kurzu, súkromie párov je plne rešpektované. 
  Kurz  je koncipovaný pre skupinu max. 15 manželských párov bez prítomnosti detí. 
  Komu  je kurz určený ? 
  Kurz je určený všetkým manželským párom, ktoré na sebe chcú pracovať a spoločne investovať do svojho vzťahu. 
  Vôbec nezáleží na tom, či v manželstve žijete menej ako dva roky alebo viac ako tridsať rokov. 
  Ak máte pekné manželstvo, kurz vám pomôže ďalej ho zlepšiť a posilní vaše dobré návyky. 
  Na druhej strane, ak máte v manželstve ťažkosti, kurz vám poskytne praktické zručnosti, ktoré vám pomôžu ťažkosti prekonať. Páry, ktoré už žili oddelene, využili kurz ako príležitosť k zmiereniu sa a k nájdeniu cesty spať. 
  I keď je kurz založený na kresťanských princípoch, veľmi prospeje všetkým manželským párom. Kurz vysoko ocenili i mnohé páry z necirkevného prostredia. 
  Ako kurz prebieha ? 
  Večera – každý večer začína večerou pri sviečkach. Ponúka príležitosť stráviť čas spolu ako pár alebo s ďalšími pármi. 
  Príhovor – nasleduje vždy po večeri. 
  Káva a čas na diskusiu – Súčasťou príhovoru sú aj cvičenia, ktoré robíte spolu ako pár. Snažíme sa vytvoriť také prostredie, aby ste mali istotu, že váš rozhovor nebude nikto ďalší počuť. V pozadí hrá hudba. Počas najdlhšieho cvičenia sa podáva káva alebo čaj a zákusok. 
  Domáce cvičenia – na konci každého stretnutia dostanete domáce cvičenie, ktoré by ste spolu do ďalšieho stretnutia mali urobiť. Domáce cvičenia nikto nevyberá, ani nehodnotí, ide čisto o váš prospech. Cvičenie vám má pomôcť pokračovať v rozhovore aj doma. 
  Témy jednotlivých večerov: 

  • Vybudovať pevné základy 
  • Umenie komunikácie 
  • Riešenie konfliktov 
  • Sila odpustenia 
  • Rodičia a svokrovci 
  • Dobrý sex 
  • Láska v akcii 
  • Slávnostná večera – V čom spočíva pekné manželstvo?   

  Koľko kurz stojí ? 
  Za kurz vyberáme kurzovné na pokrytie nákladov na večere a materiály pre účastníkov kurzu. 
  Kurzovné sa môže na jednotlivých kurzoch líšiť a je potrebné ho uhradiť jednorázovo alebo postupne po každom   stretnutí. Predpokladaná cena za kurz je  100,-€ pre manželský pár za celý priebeh manželských večerov. Ak by výška kurzovného bola prekážkou účasti na kurze, prosíme, kontaktujte organizátorov kurzu, dá sa to vyriešiť. 
  Kedy a kde sa uskutoční kurz? 
  Kurz začne vo štvrtok 20.8.2020 o 18.00 hod. v pastoračných priestoroch OPUS DEI Rímskokatolíckeho farského úradu Sv. Kríža Snina a budú ho viesť manželia Ján a Mária Čopoví. Je potrebné si rezervovať na každé stretnutie približne 3 hodiny.
  Ako sa prihlásiť?  Prihlásiť sa môžete na: 
  Ján Čop, copovi.jm@gmail.com, 0905 970 956 
  Mária Čopová, 0915 904 674   Do prihlášky uveďte:    

  • meno a priezvisko
  • ako dlho ste manželmi 
  • kontakt (email, tel.) 

   
  P.S. malá ochutnávka na záver :
  https://www.youtube.com/watch?v=-80HRrWhWac
  Predstavenie knihy Dejiny Farnosti
  Predstavenie knihy Dejiny Rímskokatolíckej farnosti Sv. Kríža

  Touto publikáciou sme chceli priblížiť čitateľom, ako sa historicky vyvíjala farnosť v Snine počas niekoľkých storočí až po súčasnosť. Mali by sme poznať naše dejiny a poučiť sa od našich predkov, ktorí nám zanechali vzácny dar viery. Kniha vychádza z príležitosti 25. výročia posviacky rozšíreného Kostola Povýšenia Sv. Kríža a 200. výročia obnovy kostola po veľkom požiari.

  Život farského spoločenstva nebol jednoduchý a mnohokrát prinášal aj utrpenie a prenasledovanie. Napríklad v časoch socializmu pred rokom 1989, keď triednym nepriateľom štátu bola aj cirkev. Aj na túto dobu sa treba pozerať vo svetle pravdy a je potrebné poukázať, že niektorí nemali pevnú chrbtovú kosť a dali sa zmanipulovať vtedajšou mocou. Veľmi vzácne sú svedectvá našich rodičov, prarodičov a ďalších predkov, ktorí si aj v pohnutých časoch zachovali vieru a odovzdávali ju ďalej svojim deťom. Popri namáhavej práci doma, na gazdovstve a na poli nezabúdali na prejavy viery. Práve títo majú zásluhu na tom, že aj v sninskej farnosti sa rozvíja náboženský život a je tu požehnaný počet kňazských a rehoľných povolaní aj aktívnych laikov.

  Základom prvej časti je diplomová práca Eduarda Chrina Dejiny katolíckej cirkvi v Snine, obohatená o svedectvá pamätníkov. Ostatné kapitoly napísali spoločne Eduard Chrin a Ján Marinič. Boli napísané postupne ako sa farnosť vyvíjala po roku 1990, keď správcami farnosti boli farári: vdp. Pavol Bazár (1990), vdp. Jozef Korem (1990-1996), vdp. Ján Dudič (1996 – 2006) a dekan vdp. Allan Tomáš (2006 - doteraz).

  Cieľom publikácie nie je len napísať historické fakty, ale táto kniha je predovšetkým svedectvom o živote našich predkov, kňazov i laikov, o ich radostiach i starostiach. Okrem toho čitateľ tu nájde dôležité dátumy a informácie o udalostiach z histórie farnosti od najstarších začiatkov až po dnes. Kniha obsahuje kapitoly o kňazoch, ktorí tu pôsobili a ovplyvňovali životy veriacich. Ďalšie kapitoly v období vdp. Jozefa Korema sú venované rozšíreniu kostola v Snine, výstavbe filiálneho kostola v Stakčíne, kaplnky v nemocnici a schváleniu budovy bývalej škôlky pre potreby pastoračného centra. Počas pôsobenia vdp. Jána Dudiča sa začalo s rekonštrukciou farskej budovy, doplnením interiéru kostola a pokračovalo sa vznikom a budovaním týchto cirkevných inštitúcií: Cirkevnej základnej školy a gymnáziá, Pastoračného centra Opus Dei, Cirkevného centra voľného času a Cirkevnej materskej školy.

  V posledných rokoch počas pôsobenia dekana Allana Tomáša sa uskutočnila obnova interiéru a exteriéru kostola, farskej budovy a námestia sv. Jána Pavla II.. Zrenovovala sa aj kaplnka Sedembolestnej Panny Márie a bola postavená aj kaplnka nenarodených detí na cintoríne. V nemocničnej kaplnke bol inštalovaný obraz sv. Damiána De Veuster a tiež bol zrekonštruovaný aj kláštor sestier Božského Vykupiteľa.

  Zaujímavá je aj kapitola, ktorá obsahuje životopisy kňazov a rehoľníkov pochádzajúcich z našej farnosti. Nezabudli sme ani na cirkevné spoločenstvá pôsobiace vo farnosti. Kniha je obohatená o množstvo dobových čiernobielych i farebných fotografií.

  Túto knihu sme písali aj z vďačnosti k mnohým obetavým ľuďom, ktorí svojou prácou a modlitbou priložili ruku k dielu, či už pri budovaní farského spoločenstva, nového kostola a pod. Mnohí už nie sú medzi nami. Možno nie sú spomenutí alebo vyobrazení v knihe, ale určite sú zapísaní „v knihe života“ u nebeského Otca.

  V prvom rade vďačíme Pánu Bohu, že kniha po mnohých pokusoch sa zrealizovala. Osobitne chceme poďakovať správcovi farnosti dekanovi ThLic. Allanovi Tomášovi, že bol naklonený myšlienke, aby materiály, ktoré boli pripravené vyšli v tlačenej podobe vo forme knihy. Veľká vďaka patrí vdp. Jozefovi Barlášovi, ktorý napísal kapitolu o období pôsobenia pána dekana Allana Tomáša (2006 – doteraz).

  Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do knihy svojimi svedectvami. Sú to: Vdp Jozef Gič, vdp. Ladislav Bartko, vdp. Jozef Ilavský, vdp. Andrej Labanc, vdp. Ján Švec-Bilý, vdp. Jozef Mydla, vdp. Koloman Farkaš, vdp. Vladimír Farkaš, vdp. Juraj Takáč, vdp. Marcel Gábor, Mária Harmaňošová, Mária Harmaňošová, r. Bakičová, Margita Gombárová, Jozef Ferko, Gustáv Papp, Pavol Pavlík, Ján Vorek a Vavrinec Vass. Mnohí z nich sú už zosnulí. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí poskytli do knihy svoje fotografie, najmä Matúšovi Gavronovi, Petrovi Filakovskému a mnohým ďalším farníkom.

  Ďakujeme Ing. Jozefovi Makarivovi a Natálii Makarivovej za grafickú úpravu knihy a Mgr. Daniele Lojanovej za jazykovú korektúru.Všetkým patrí veľká a úprimná vďaka.

  Tí, ktorí prejavia záujem o túto knihu, môžu si ju kúpiť v kancelárii farského úradu Povýšenia Sv. Kríža.

  PaedDr. Ján Marinič a Mgr. Eduard Chrin
  Anna Kolesárová
  CD Sila Ducha
  CD Sila Ducha nášho Spojeného mládežníckeho zboru a kapely Sion
  INFORMÁCIE o kúpe a reportáž z uvádzacieho koncertu tu.

  Karpatská nadácia
  Strana 2 z 2 < 1 2
  Ochrana osobných údajov
  GDPR - Ochrana osobných údajov
  Najnovší album

  Veľký piatok

  Meniny
  Kalendár Udalosti
  Október 2023
  S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31        
  Partneri
  farnost bozieho milosrdenstva
  csssnina.sk
  Stránky mesta Snina
  sninaonline.sk
  knazi.sk
  cirkevne centrum volneho casu v snine
  Prístupy